Megafon Instagram

Skavsta hotas av nedläggning – av Spanien

Ryanair

Foto: istockphoto.com

Sveriges tredje störst flygplats är i stort behov av upprustning, och den spanska huvudägaren TBI, en del av den spanska koncernen Abertis, kräver att Nyköpings kommun går in med mer pengar annars hotar de att lägga ned flygplatsen. De menar att den omfattande renoveringen som krävs bör finansieras av kommunen, samtidigt som Nyköpings kommun anser det vara olämpligt att låta skattebetalarna stå för kostnaderna. Att köpa flygplatsen skulle vara att gå i förlust, samtidigt som en nedläggning skulle drabba hundratals anställda och miljontals passagerare.

Källa: Aftonbladet