Megafon Instagram

Röstöversättning i Skype

Skype Translator är en ny tjänst som kan översätta dina Skype-samtal i realtid mellan olika språk.

Skype

Översättningstjänsten är ännu så länge bara en testversion som bara fungerar mellan engelska och spanska och den fungerar bara på Windows 8.1. Men fler språk och operativsystem skall läggas till allteftersom, och redan nu kan textmeddelanden översättas mellan över 40 språk, däribland svenska.

Översättningstjänsten analyserar vad som sägs och visar det som text. Medan innehållet översätts automatiskt och läses upp av en maskinell röst för den andra parten, samtidigt som den också visas som text.

För att kunna använda tjänsten behövs en inbjudan från Skype, du kan anmäla ditt intresse på denna länken.

Här är en video från Skype som demonstrerar tjänsten i ett samtal mellan två skolelever.