Megafon Instagram

Rekordlåga räntor

Referensräntan från Euribor ligger nu på rekordlåga nivåer, detta innebär möjligheter att få mycket låga räntekostnader för bolån.

 

Euribor

Nu vid månadsskiftet hamnade referensräntan på minussidan i slutet av månaden, den sista februari låg räntan på -0,008%. Detta är den lägsta månadsnivå sedan indikatorn infördes efter övergången från Pesetas till Euro 1999. Referensräntan ligger till grund för beräkningen av hypotekslånen för de flesta spanska banker. Den låga räntan kommer att leda till billigare lån för alla som inte har låst ränta, viket mycket få låntagare har i Spanien.

Samtidigt med minskningen av Euribor ges flera bolån än någonsin i Spanien. Enligt siffror från den spanska statistikbyrån INE gavs 19,8% fler bolån förra året jämfört med 2014. Villkoren för lån från spanska banker anses vara viktigt för den ökade efterfrågan på fastighetsmarknaden som Spanien har haft under de senaste två åren.

Enligt den spanska nyhetsbyrån Europa Press kommer ett genomsnittligt spanskt bolån att bli cirka 170 Euro billigare per år med den nya räntesatsen.

Euribor

Fakta om Euribor

EURIBOR, eller Euro Interbank Offered Rate är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker i EU-länderna ställer till varandra för utlåning i euro. EURIBOR används som referens för räntesättning med mera. En ränta kan exempelvis uttryckas som EURIBOR 3M + 1 % och kommer då följa EURIBOR 3M-räntan med ett tillägg om en procentenhet. Noteringarna för EURIBOR publiceras varje vardag, kl 11 CET.

EURIBOR finns med olika löptider, till exempel 1 vecka, 3 månader och 12 månader.