Megafon Instagram

Regeringen häver beslut om Erasmus-stipendier

Erasmus-stipendier

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Regeringen har tagit tillbaka sitt beslut om att skära ned på studentbidraget för Erasmus-stipendier. Pengarna är menade att underlätta för elever som väljer att studera i olika EU-länder under en 12-månadersperiod.

Ministrarna meddelade tidigare att bidragen endast skulle gälla för elever med låga ekonomiska medel, vilket skulle ha resulterat i många elever förlorar halva sin månadsinkomst.

Bidraget är avsett att täcka kostnaderna för att leva utomlands och betalas i två delar -133 euro i månaden från Europeiska Kommissionen och ett annat belopp från den region där den studerande är stationerad, vilket Andalusien är 272 euro.

Spaniens studenter är ledande i nyttjandet av Erasmus-stipendier, under läsåret 2011-2012 beviljades ca 39 000 elever.