Megafon Instagram

Prostituerades rättigheter ökar

En domstol i Barcelona har slagit fast att de prostituerade har samma rätt som alla andra arbetstagare att erhålla sjukvård, pensioner och arbetslöshetsersättning.

 

Prostituerad

Domare Juan Augustín Maragall har avgjort att bordellägarna skall ge de prostituerade anställningskontrakt och dessutom betala deras sociala avgifter. Bakgrunden är ett tillslag som yrkesinspektionen har gjort mot ett massageinstitut som erbjöd sexuella tjänster, tre prostituerade befanns då arbeta där. Ägaren hävdade att arbetarna var egna företagare (autonomo) och inte anställda. Men myndigheterna bestämde att det förelåg en anställningsliknande relation och att därför ägaren var skyldig att betala sociala avgifter.

Domaren avgjorde att ägaren till massageinstitutet hade brutit mot kvinnornas rättigheter och att företaget (Xcenter) skulle betala sociala avgifter retroaktivt från 2012. Och att de skall få den säkerhet som de har rätt till beträffande sjukvård, pensioner och a-kassa, allt för att skydda dem från att bli exploaterade.

Trots den ekonomiska krisen så har sexindustrin blomstrat eftersom fler kvinnor har vänt sig till den som inkomstkälla – ofta i desperation. Omkring 39% av de spanska männen erkänner att de har använt sig av prostituerades tjänster. Det beräknas att det finns ca 300.000 prostituerade i Spanien och Europas största bordell Club Paradise med 180 sexarbetare finns strax intill franska gränsen.

Prostitution avkriminaliserades i Spanien 1995, men sexarbetare har hittills inte ansetts ha jobb och har därför inte haft rätt till arbetstagares rättigheter. De har däremot vissa skyldigheter, i Lerida i norra Spanien har de fått order om att bära reflexvästar för att undvika trafikolyckor. Att tvinga någon till prostitution är olagligt och ger mellan 2 till 4 års fängelse, människohandel har straffvärdet 5 till 8 år. Men människohandel är på grund av diffusa lagar oftast svårt att leda till bevis.

Prostitution

Som förmodligen alla känner till är prostitution ingen ny företeelse. Les Demoiselles d’Avignon, av Pablo Picasso (1907). Konstverket finns på Museum of Modern art i New York.

Beslutet av domstolen i Barcelona är ännu inte helt slutgiltigt eftersom det kan överklagas till högsta domstolen i Katalonien.