Megafon Instagram

Prostituerade kräver bättre arbetsvillkor

Prostituerade kommer att hålla en protest-marsch idag, söndag, för att kräva en säkrare arbetsplats.

Området de ombads att jobba på för att undvika böter då de befann sig nära skolor, arbetsplatser och bostadsområden, kommer nu att stängas av och de har tvingats att gå tillbaka till industriområdet i Guadalhorce.

Ordföranden för organisationen för ”sexarbetande” och transexuella kvinnor           menar att den tilldelade platsen inte vara ideell då det inte fanns platser att sitta, gatljus eller träd de kunde ställa sig under för att få skugga men att polisen i alla fall inte kunde bötfälla dem där. Nu har Junta de Andalucia beslutat att stänga av området då folk slänger skräp på platsen.

De prostituerade har nu föreslagit andra platser de kan få arbeta lagligt på, bland annat feriaplatsen i Malaga men de menar att det ideella vore att få ett ställe där kunder kan betala inträde och där säkerheten och hygienen skulle vara betydligt bättre.

Polisen i Malaga har hittills gripit 660 kvinnor för prostitution vilket är mer än antalet gripa under hela 2012.