Megafon Instagram

Privata solcellsanläggningar

De spanska myndigheterna har efter ett massivt motstånd valt att ta bort  delar av den planerade skatten på privata solcellsanläggningar.

 

Solceller

Foto: Hasanber, Wikimedia Commons

Spanien ligger egentligen perfekt till för att alla privata hem skulle kunna producera egen el från solcellspaneler. Men det har bromsats av den varslade straffskatten för privatpersoner som installerar egna solceller med möjlighet att lagra överskottselen.

En sådan skatt skulle fördubbla den tid det tar för att tjäna in investeringen och många hushåll har därför valt att avstå från planer på att installera solel.

Men efter att ha anklagats från allt för att inte vara miljövänliga till att vara mutade av de stora elbolagen har regeringen nu backat. Hushåll som producerar upp till 10kW kommer inte att bli föremål för någon straffbeskattning, men kommer att få betala en avgift för underhåll av elnätet som skall täcka eventuella kostnader för elbolagen.

Solcellsanläggningar som inte kan leverera överskottsenergi till det offentliga elnätet kommer också att slippa en aviserad tillkopplingsavgift på 1.000 €.

På Kanarieöarna, Balearerna och i exklaverna Ceuta och Melilla blir det egna undantag och rabatter för den planerade solcellsskatten som inte är avhängig av storleken på anläggningarna.

Bakgrundsinformation

Tidigare har det meddelats att privatpersoner som installerar solcellspaneler kommer att få betala en straffskatt om de hade batterier som lagrar elen för senare förbrukning. Dessutom skulle konsumenterna inte få något i gengäld för den el som skickas ut på det allmänna nätet. Myndigheterna har sagt att denna skatt är avsedd att täcka kostnaderna för att driva och underhålla elnätet och att privatpersoner som installerar solcellspaneler då skulle vara ”fripassagerare” i ett system där det är tänkt att alla skall vara med och betala för att använda elnätet. I många andra europeiska länder använder regeringarna ekonomiska incitament för att locka privatpersoner att installera solelsanläggningar