Megafon Instagram

Positivt i Eurozonen

I tisdags auktionerades 725 miljoner Euro ut till kortfristig finansiering, intresset var mycket stort och teckningen var fem gånger större än erbjudandet.

 

ECB

Europeiska Centralbanken i Frankfurt.

Spanien sällade sig nu till raden av länder som kan låna upp kapital till negativ ränta. Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Irland och Österrike är länder inom Eurozonen som tidigare har kunnat låna kortsiktigt till negativ ränta.

Spanska staten lånade dessa 725 miljoner Euro på 6 månader med ett genomsnitt till minus 0.002% och 0% marginell. Marginalräntan sätter priset när auktionen är avslutad, och alla placeringar fördelas mellan den genomsnittliga och marginella räntan, så de flesta investerare har gått med på att betala för att låna ut pengar. Detta kanske låter besynnerligt men investerarna förväntar sig att värdet på statsskuldsväxlarna kommer att stiga och att de då kan säljas med vinst.

Detta kan jämföras med de 5.227% som staten fick betala när den ekonomiska krisen var som värst under 2011!

Kommentarer

Rosa Maria Sanchez-Yebra Alonso, generalsekreterare vid finansdepartementet säger att” Detta är en fantastisk dag för alla spanjorer”.
José Manuel Amor, Internationell finansanalytiker (AFI) säger att ”minskningen av finansieringskostnaderna kommer också att märkas hos kreditinstituten och kommer att öka konkurrensen mellan bankerna för att möta efterfrågan på krediter, detta ger fördelar både för företag och hushållsekonomier.
Mariano Rajoy, Spaniens premiärminister sade i tisdags att ”landet nu får betalt för sitt sätt att hantera skulderna och nedgången i lånekostnaderna kommer att cementera återhämtningen”.
Felix Herrmann, ränteanalytiker på DZ Bank AG i Frankfurt kommenterar: ”Den spanska regeringen har gått framåt med reformer och är stabil.”

Övriga Eurozonen

Men Spanien är inte ensamt i Eurozonen om att gå framåt, samtliga länder förutom Grekland visar på positiva siffror enligt siffror som Bloomberg News har inhämtat. Det sammansatta PMI indexet för euroområdet steg till 54 enheter i mars, från 53,3 i februari. Det är den högsta nivån index har nått på elva månader (ett index på över 50 indikerar ökade aktivitetsnivåer). Spanien är ett av de länder som har den starkaste tillväxten och PMI index i landet steg till 57,3 för mars, jämfört med 56,2 förra månaden.

Ränteutveckling

Ränteutvecklingen på 6 månaders statsskuldsväxlar.

Källor: Bloomberg News, Elpais, ECB.