Megafon Instagram

Populär strandbar straffas hårt

Brott mot byggföreskrifterna straffas med 178.500 Euro i böter, dessutom hotas de av ännu fler sanktioner från kustmyndigheten.

 

Magia Beach

Den populära strandbaren Magia Beach i La Manga (Murcia) har besökts av tennisspelaren Nicolás Almagro, kända artister som David Bustamente och även ordförande i Barcelona FC, ​​Joan Bartomeu. Men enligt tidningen La Verdad så är det besöket från Sam Javier kommun det som innehavarna kommer lär komma ihåg bäst.

Förra veckan fick ägarna information om att kommunen har föreslaget en sanktion på 178.500 Euro för att de inte har uppfyllt kommunens föreskrifter. Det var först den 3 juli i år som de ansökte om öppningslicens och utan att vänta på svaret öppnade de 24 timmar senare. Bygget hade då pågått ett tag och redan den 24 juni hade lokalpolisen lämnat in en anmälan på vad de misstänkte vara olovlig byggnadsverksamhet.

Men dessutom har nu också kustmyndigheten kommit med invändningar mot hela anläggningen, en anläggning som var en av regionens största mötesplatser i somras. Myndigheten anser att Magia Beach begränsar tillgången till stranden på ett olovligt sätt. Det är bara tillgång till stranden genom att gå genom klubben så stranden framstår som privat. Detta strider mot kustlagstiftningen som garanterar allmänhetens tillgång till alla stränder och förbjuder privata stränder.

Magia Beach