Megafon Instagram

Patienter med kroniska sjukdomar tvingas betala sin medicin

Mediciner

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Patienter med svåra kroniska eller långvariga sjukdomar kommer bli tvungna att betala en del av de läkemedel som de utdelas på sjukhusen. Kostnaden kommer att ligga på 10 % av läkemedlets pris, alltså max 4,2 euro per förpackning, och kommer inte att tillämpas på patienter som är intagna på sjukhus.

Åtgärden kommer att drabba cirka 15.000 personer i Malagaprovinsen som lider av cancer, multipel skleros, artrit ,hepatit C, HIV och andra kroniska sjukdomar.

Ett exempel på hur det nya systemet kommer att tillämpas i praktiken är en patient med sjukdomen hepatit C. Behandlingar som tillämpas på sjukhus har en veckokostnad på 874 euro, så om patienten tvingas betala 10% innebär det 90 euro per vecka. Det årliga priset för en hepatitbehandling ligger på 7000 €, varav 700 € skulle behöva betalas av patienten.

De nya bestämmelserna kommer att gälla från och med 1 oktober . Föreningar som försvarar folkhälsan ( FADSP ) avvisar åtgärden med motiveringen att det är ”en ny barriär som hindrar befolkningen med lägre inkomst att få tag på nödvändiga läkemedel och som kan leda till högre dödlighet och allvarliga hälsoproblem bland låginkomsttagare”.