Megafon Instagram

Pariserhjul till Málaga

Det finns mycket långt gånga planer på att montera ett jättestort pariserhjul vid entrén till hamnen i Málaga.

 

Pariserhjul

Det aktuella pariserhjulet, här i Andorra.

Det har varit månader av pappersarbete och det har studerats tre tänkbara platser för placeringen, nu har det gjort en principöverenskommelse mellan hamnmyndigheten och promotorföretaget Mederyt. Platsen som har valts är vid ingången till hamnen från Plaza de la Marina, på vänster sida bredvid en liten grupp palmer. Några av palmerna kommer att behöva flyttas för att ge plats till det enorma 70 meter höga pariserhjulet.

Överenskommelsen innefattar 6 månaders drift, med 70.000 Euro i månadsavgifter för promotorföretaget. Kapaciteten blir på tusen personer per timma och hjulet är av prinsessmodell, dvs. det har små kabiner. Pariserhjulet har senast stått i Andorra (se bild) och tidigare bland annat i Zaragoza.

Om allt går som planerat skall pariserhjulet tas i drift i mitten eller slutet av sommaren. Men det kan läggas hinder i vägen. Först skall stadsplaneringskontoret ge sitt godkännande, de skall bedöma den tekniska genomförbarheten och kompatibiliteten med den avsedda användningen av hamnen. Men den största stötestenen kan bli den statliga byrån för flygsäkerheten (EASA), de har tidigare stoppat pariserhjul i Málaga. Men placeringen av detta är annorlunda och inte i närheten av flygplatsens luftrum så promotorföretaget tror att de skall kunna få tillståndet.

Hamnen i Malaga

Den tänkta platsen för pariserhjulet.