Megafon Instagram

Fetma minskar bland spanska barn

Den senaste nationella undersökningen om barn och ungas hälsa, Informe Aladino, visar en liten minskning av antalet barn med övervikt och fetma.

Övervikt

Övervikt
Foto: Wikipedia

I undersökningen fokuseras på barn i åldrarna sju och åtta år. Bland de orsaker som nämns till övervikt och fetma är stillasittande fritidsaktiviteter såsom tv, dator och videospel samt alltför dåliga frukostvanor. Många barn äter inte frukost alls och många äter en frukost med mycket lågt närningsinnehåll som sockrade frukostflingor och chokladpålägg på smörgåsen.

Hälsominister Ana Mato framlägger att enligt den åttonde upplagan av Convención Naos (regeringensprojekt om nutrition/näring, fysisk aktivitet och fetma som startades 2004), var under 2013 43% av landets barn och ungdomar drabbade av övervikt eller fetma jämfört mot 45,3% under år 2011. Siffran angående de med övervikt var i den senaste undersökningen 24,6 % och 18,4 % för de med fetma.

Om man ser till könsfördelningen är något fler flickor överviktiga, medan det är fler pojkar som räknas som feta. ”Nu måste se framåt och fördubbla våra ansträngningar för att definitivt vända tendensen angående ungas fetma”, säger Ana Mato.