Megafon Instagram

Oönskad reklam förbjudet

En ny lag som skall förhindra oönskad reklam är på plats i Alfaz del Pi på Costa Blanca och det kan bli mycket dyrt att bryta mot lagen.

 

Reklam på vindruta

Den nya lagen som nyligen har godkänts av kommunstyrelsen i Alfaz del Pi klubbades enhälligt igenom tvärs över partigränserna. Det är nu till exempel förbjudet att sätta reklamblad på bilarnas vindrutor.

Avsikten med lagen är framförallt att reglera uppsättningen av reklam längs allmänna vägar och gator. Den gäller bland annat uppsättning på staket, skyltar och träd, men den innefattar också andra former för distribution av reklam.

Reklam på träd

Den nya förordningen har 18 punkter, inklusive förbud mot att annonsera på bilarnas vindrutor. Men detsamma gäller även för att distribuera ut broschyrer och informationsmaterial direkt till folk på gatan, däremot är det fortfarande fritt fram att distribuera reklam i brevlådor.

Man får heller inte ha fordon eller släpvagnar vars främsta syfte är att göra reklam, detta ger böter på mellan 300 och 750 Euro. Undantaget är reklam som räknas som social, kulturell, sport, välfärd, inte heller kommunen, andra myndigheter, organisationer och föreningar som levererar nämnda tjänster.

Bötesbelopp

Mindre allvarliga förseelser kostar mellan 300 och 750 Euro. Allvarliga brott mot bestämmelserna kostar från 751 till 1.500 Euro och mycket allvarliga överträdelser mellan 1.501 och 3.000 Euro.

Som mycket allvarligt räknas uppsättning av reklam på otillåtna ställen, vilket också gäller på träd inom stadsplanerat område. Det räknas också som mycket allvarligt om reklam sätts upp på tillåtna ställen men uppsättaren saknar licens eller är anonym.

Företag, organisationer och föreningar som redan har en licens för att sätta upp reklam måste också följa de nya reglerna, detsamma gäller också för offentliga myndigheter.