Megafon Instagram

Oljeinkomsterna ger minimalt regionalt

De beräkningar som regionalregeringen på Kanarieöarna har gjort visar att öarna bara får ca 15 miljoner euro per år om man hittar olja eller gas.

 

Rowan Renaissance

Rowan Renaissance utför provborrningarna.

Den nya oljeskatten på 8%, som infördes i somras har ett tak på högst 300 miljoner euro fördelat på 20 år. Detta innebär att Kanarieöarna som mest kan få 15 miljoner per år oavsett hur mycket Repsol pumpar upp.

Detta skall jämföras med Kanarieöarnas turistinkomster som 2013 var 12.584 miljoner euro och samtidigt sysselsattes 251.480 personer direkt i turistnäringen samma år. Kanarieöarna har med andra ord mycket att riskera och mycket lite att vinna på oljeprospekteringen. Ett eventuellt utsläpp kan ödelägga en blomstranden turistindustri medan de eventuella inkomsterna belöper sig till 1,12 promille av det som turismen inbringar.

Detta förklarar mycket av motståndet mot prospekteringarna på Kanarieöarna, där enligt de senaste undersökningarna mer än 75% av befolkningen är emot provborrningarna. Men lagarna som styr hur oljeinkomsterna skall hanteras är ännu inte helt klara så det kan fortfarande bli ändringar. Förra veckan skickades ändringsförslag till kongressen så hur de slutliga lagtexterna kommer att se ut vet vi ännu inte.