Megafon Instagram

Oliver blir värme och el

När man framställer olivolja blir det en stor mängd giftigt avfall, nu finns det en fullt fungerande anläggning i Spanien som eliminerar avfallsproblemet.

 

Carina Lagergren

Carina Lagergren, foto: KTH

Det krävs cirka 6 kg oliver för att producera en liter olivolja och eftersom Spanien rankas som världens största exportör av olivolja så blir det givetvis en del restprodukter. Sett ur ett globalt perspektiv så uppgår världsproduktionen av olivolja till mellan 2,5 och 3,1 miljoner ton, Enligt jordbruksverket.

KTH-forskaren Carina Lagergren som är universitetslektor på avdelningen för tillämpad elektrokemi är den som ansvarar för forskningsprojektet ”Biogas2PEMFC”. Forskningsprojektet finansieras av EU och förutom KTH är även Powercell Sweden AB, Helbio (Grekland), Idener, Leitat, Faeca, Ingenostrum (alla fyra från Spanien) och Marches Biogas Ltd (Storbritannien) samt KTH-doktoranden Yasna Acevedo Gomez involverade.

De har nu satt upp en testanläggning på kollektivet San Isidro de Lojas olivoljefabrik som ligger i Loja (Granada) mittemellan Málaga och Granada.

Oliver

Bild från olivojeproduktionen, foto: KTH

Idag producerar anläggningen runt 2 kilowatt el men det finns planer från fabrikens sida att öka kapaciteten till 200 kilowatt vilket skulle täcka hälften av olivoljefabrikens konsumtion. Det är fullt möjligt att ha 50% verkningsgrad i bränslecellen, det vill säga att omvandla 50% av den bundna energin till el, väger Carina Lagergren.

Hur det fungerar

Det startar med att man lägger avfallet i en cistern, där förmultnar avfallet och bryts ned till biogas, som består av metan, koldioxid och svavelföreningar. I nästa steg konverteras biogasen till enbart vätgas och koldioxid som sedan används i en bränslecell. När syre förs in i bränslecellen reagerar den med vätgasen och skapar då både värme och elektricitet.

Processen tillintetgör helt avfallets giftighet och resterna kan riskfritt återföras till naturen som jordförbättringsmedel. Fram till idag har avfallet bara lagts i stora dammar där mängderna hela tiden bara har växt. För det här projektet har det viktigaste varit att hitta en lösning på avfallsproblemet, ett sätt att hantera de stora mängder restprodukter som kommer från olivoljeproduktioner, säger Carina Lagergren. (Avfallet används även ofta som kreatursfoder, red. Anmärkning).

Fakta om San Isidro de Lojas

Kooperativet grundades redan 1958 och har idag över 950 medlemmar som tillsammans skördar över 30 miljoner kg oliver. Kollektivets olivoljefabrik producerar årligen cirka 6,5 miljoner liter olivolja av mycket hög klass. Dessutom producerar de mer än 600.000 kilo grön sparris.

Oliver

Oliver färdiga för skörd, foto: J.Erixon