Megafon Instagram

Nya trafikregler i Spanien

Trafikreglar i  Spanien

Foto: istockphoto.com

Den spanska kongressen har klubbat en rad nya bestämmelser gällande motortrafik och cyklister på de spanska vägarna. Även gångtrafikanter omfattas av den nya lagen. De nya reglerna handlar om allt ifrån hastighetsbegränsningar till nedskräpning och bärgningsbilar. Här följer några av de nya reglerna:

 Hjälm blir obligatoriskt för cyklister under 16 år. Föräldrar till ett barn som inte bär hjälm kan få böter på 200 Euro.

Små barn får inte sitta i framsätet. Förare som har barn mindre än 1,35 meter i framsätet kan få böter på 200 Euro, såvida inte alla andra säten redan är upptagna av lika små eller mindre barn eller bilen inte har ett baksäte. För taxi kommer samma regler gälla, men det är föräldrarna – inte föraren – som hålls ansvariga.

Högre böter för fyllekörning. Bötesbeloppet höjs till 1000 Euro för den som kör bil påverkad av alkohol med en promillehalt på över 0,8 promille. Om brottet upprepas under samma år höjs beloppet till 2000 Euro.

Böter vid körning påverkad av droger. Även här är beloppet 1000 Euro, och enligt den nya lagen räcker det med att ett salivprov bevisar förekomsten av droger i kroppen. Det behöver inte bevisas att drogen påverkar personens förmåga att köra. Undantaget är receptbelagda mediciner.

Alkohol – och drogtest för fotgängare. De fotgängare som upptäcks bryta mot trafikreglerna kommer avkrävas ett alkohol- och drogtest. Detta oavsett om de orsakat eller varit inblandade i en olycka eller inte.

Nya hastighetsbegränsningar. Den nuvarande tillåtna topphastigheten är 120 km/h på motorvägar. Det planeras för att höja den till 130 km/h på vissa sträckor, något som beräknas gå igenom under juni månad. Bötesbeloppen för att överskrida den tillåtna hastigheten ligger på från 100 Euro (121-150km/h).

Ingen hastighetsregel för cyklar. Den här reformen är till för att underlätta för cyklister i städerna. Hittills har det inte varit tillåtet att färdas i en hastighet som var lägre än 50 % av den högsta tillåtna. Detta har inneburit ett dilemma för cyklister i t ex Cuesta de la Vega, Madrid, där en brant backe ger dem svårigheter att klara 25 km/h. Motorvägar är fortsatt inte tillåtna för cyklister.

 Förbud för detektorer och blockerare för hastighetskameror. Den nya lagen förbjuder uttryckligen dessa apparater i bilarna. Förare som använder detektorer kan få böter på 200 Euro samt förlora tre punkter på sitt körkort. När det gäller blockerare är fallet än allvarligare. Böter på 6000 Euro och hela sex punkter förlorade på körkortet. Förare som har GPS med inbyggd hastighetskameravarning måste koppla bort den funktionen. Endast system baserade på databaser om placeringen av kamerorna kommer tillåtas.

Utländska medborgare måste registrera sina fordon. Förr var detta inte obligatoriskt, så nu blir det lättare att kräva kontroller samt utfärda och kräva in böter.

Nedskräpning.Att kasta skräp av varje slag på vägen kommer ge kostsamma böter.

Polisen kan bötfälla ett fordon utan att stoppa det.Om polisen är upptagen med ett annat ärende och iakttar ett fordon utföra en olaglig handling kan hen skriva ut böter på plats, utan att behöva ta upp jakten på föraren.

Förare hålls ansvariga för viltolyckor.Tidigare ansågs föraren bara skyldig om hen körde oaktsamt eller olagligt, och staten eller markägaren var ansvariga. Enligt den nya lagen kommer föraren anses som ansvarig till olyckan såvida det inte går att bevisa att djuret sprang ut på vägen på grund av jakt hållen under den dagen eller inom 12 timmar sedan jakten hölls. Staten kommer bara anses ansvarig om det saknas korrekta varningsskyltar eller att viltstaketet är trasigt. I praktiken innebär detta att en förare inblandad i en viltolycka inte kan vänta sig någon form av kompensation, även om det går så illa att hen avlider eller blir allvarligt skadad.

50 % rabatt på böter.En rabatt på hela 50 % ges om böterna betalas tidigt. Tidsfristen höjs från 15 till 20 dagar.

Förbud mot att föra osäkra fordon till andra länder. Detta är en anpassning till FN:s deklaration om vägsäkerhet (United Nations’ Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020).

Bärgningsbilar får förtur.Bärgningsbilar på väg att undsätta bilister får samma rätt till förtur som ambulanser och ska betraktas så.