Megafon Instagram

Ny spansk upphovsrättslag

Lagen eller rättare sagt lagarna som för alltid förändrar Internet i Spanien är nu snart här, den benämns av vissa som internetcensur.

Lagbok

Det handlar om lagen om immaterialrätt ”la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)”, detta är inte bara en lag utan en hel uppsättning immateriella lagar som träder i kraft den 1 januari 2015. Lagarna har nu antagits av parlamentet och de är också kända som ”Google Tax”. Liknande lagar har redan antagits i Tyskland och har inneburit att Google där har slutat visa sammandrag eller tumnaglar från nyheter och i många fall slutat att helt indexera nyheter.

Det är en komplex samling lagar men vi skall försöka sammanfatta det viktigaste och förhoppningsvis göra det någorlunda begripligt.

Lagen kriminaliserar till stor del användningen av länkar och delning av innehåll på nätet. Detta oavsett om din webbsida innehåller annonser (och därmed är ansedd som lukrativ) eller inte. Lagen innebär också att de som publicerar nyheter skall få betalt varje gång deras innehåll länkas i ett sökresultat.

En organisation benämnd CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) som är ett partnerskap för upphovsrätt och immateriell egendom för spanska författare och förläggare har fått i uppdrag att driva in avgifter som fördelas mellan medierna i AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles).

Vem påverkas mest av lagen
De som helt självklart påverkas mest är alla sökmotorer och då i första hand Google eftersom de är stora på nyheter genom ”Google News”. Men det är dessutom ett dråpslag mot webbplatser som Digg. Det är också en förlust för hela Internet, eftersom det tillåter lagstiftarna att detaljstyra innehållet på nya sätt. Skolorna kommer också att drabbas eftersom de kommer att få betala 5 Euro per elev till CEDRO för användningen av författares alster i sina virtuella campus.Google

Kommentar från Google
Vi är besvikna med den nya lagen, eftersom vi anser att tjänster som Google Nyheter hjälper förlag med att driva trafik till deras webbplatser. När det gäller framtiden kommer vi att fortsätta att arbeta med spanska förlag för att hjälpa dem att öka sina intäkter samtidigt som vi värderar våra alternativ inom ramen för den nya förordningen.

Redaktionens slutsats
Alla kommer att drabbas genom att tillgången på information kommer att minska eller i varje fall att bli betydligt svåråtkomligare!