Megafon Instagram

Ny lag om lägenhetsuthyrning stryper all form av bidrag

Hyra BostadTrots protester har man med en ny lag fastslagit att all typ av statligt bostadsbidrag skall dras in. Den nya lagen medför också att hyresgäster som inte betalar hyra skall kunna vräkas efter 10 dagar. Den obligatoriska förlängningen av hyreskontraktet har förkortats till tre år istället för fem, och den automatiska förlängningen kommer att ändras från tre år till endast ett. Den nya lagen ger även båda parter en uppsägningstid på två månader, oberoende av antalet månader hyreskontraktet står på.