Megafon Instagram

Ny elmotorväg ES – FR

Spanien och Frankrike har nyligen invigt en ny kraftig elförbindelse mellan de två länderna som fördubblar möjligheterna till elutbyte.

 

Invigning

Rajoy och Valls inviger, foto: Moncloa.

Den nya ledningen har en kapacitet på 2 GW och det går att vända flödesriktningen mellan länderna på bara 50 millisekunder. Den nya ledningen förväntas i första hand öka möjligheterna till förnybar energi i Spanien, men den ger också en extra säkerhet för den spanska elförsörjningen.

Spaniens premiärminister Mariano Rajoy och den franske premiärministern Manuel Valls invigde ledningen i fredags. De betraktar ledningen som ett viktigt steg för att integrera Europas energimarknader och sprida förnybar energi.

Kabel

Nedgrävning av kablar, foto: REE

Kostnaden för ledningen belöper sig på 700.000.000 Euro och den är 64,5 kilometer lång. Den förbinder städerna Santa Llogaia strax intill Figueras i Gerona i Spanien med staden Baixas strax intill Perpignan i Frankrike. Ledningen ligger helt under jord, förutom sträckan som korsar Pyrenéerna där den går i en 8,5 kilometer lång tunnel – parallellt med AVE-tågets tunnel. Av den totala kostnaden på 700 miljoner € så är 225 miljoner € bidrag från EU och 350 miljoner € ett lån från EU:s investeringsbank.

Tunnelborrmaskin

Borrmaskinen och tunneln, foto: REE

Förbindelsen består av kablarna med en strömriktarstaton i varje ända. Nu vidtar först en testperiod och den kommersiella drifter beräknas komma igång i juni. Då har i ett slag Spaniens och Frankrikes elnät fördubblat sina möjligheter till samverkan. Ut teknisk synvinkel är detta en global framgång eftersom det är första gången som det har gjorts en underjordisk sammankoppling av denna längd och med en så hög kapacitet som 2 GW. För att kunna göra detta har det utvecklats en ny typ av kabel som kan överföra likström i spänningsnivåer på 320 KV. Strömriktarstationerna har utvecklats av Siemens och deras unika kapacitet att snabbt vända på strömriktingen är en förutsättning för att kunna hantera intermittent förnybar el.

Strömriktarstation

Strömriktarstationen i Santa Llogaia, foto: REE

Spanien har kraftigt byggt ut sin förnybara energi, framförallt med vindkraft och detta i kombination med en minskad inhemsk efterfrågan gör att Spanien har överskott på el. Dessutom har Spanien långt gångna planer på att bygga ut både vindkraften och el från solen. Kabeln möjliggör nu att elen kan exporteras, i själva verket är kabeln en förutsättning för vidare utbyggnad av förnybar energi i Spanien. Men vind och solkraft har ju den baksidan att den är just intermittent, därför ger kabeln också möjlighet att snabbt få el från de franska kärnkraftverken när det behövs.

Frankrikes el genereras till 86% av kärnkraft och de har med sina i drift varande 58 reaktorer näst flest reaktorer i världen, det är bara USA som har fler. Detta har givit landet stor självständighet och de har kapacitet att alltid kunna leverera el och de är redan idag stora exportörer. Alla länderna i EU har ett krav på sig att göra 15% av deras nationella produktionskapacitet tillgänglig för andra länder, det är dock mycket få av dem som ännu lever upp till detta. Denna nya förbindelse är dock ett viktigt steg på vägen.