Megafon Instagram

Norwegians anställningskontrakt olagliga

Den spanska fackföreningen Unión Sindical Obrera (USO) hävdar att Norwegian använder olagliga anställningskontrakt och har anmält Norwegian och Adecco till arbetsmiljöinspektionen.

 

Norwegianplan på Gardemoen

3 av Norwegians flygplan på Gardemoen i Oslo.
Foto: Kristin S. Lillerud

Det är användningen av tillfälliga kontrakt för kabinpersonalen som är den springande punkten och USO hävdar att det har tecknats 375 sådana olagliga avtal. De anställda arbtar där i centrala funktioner för företaget utan att för den skull vara kontrakterade av företaget de arbetar för.

USO hävdar att Norwegian använder sig av tillfälliga anställningar när det egentligen finns ett behov av permanent arbetskraft. USO har hittat flera fall där det har förekommit 6 tillfälliga kontrakt i följd utan någon annan ändring i kontraktsklausulerna än ett försvar för att kontraktet var tillfälligt.

Norwegian hävdar att de följer spansk lag och att de använder sig av de tillfälliga kontrakten för att avgöra om nya flygbaser kan försvaras ekonomiskt baserat på trafikmängden som baserna skall hantera. Informationsansvarige för Norwegian Lasse Sandaker Nielsen berättar för NRK* att om det visar sig att baserna är lönsamma då kommer de anställda att få fasta kontrakt, så som de gjorde på sin bas i Finland tidigare i år.

Pressekreterare Luis Perdiguero på bemanningsföretaget Adecco i Madrid skriver till NRK att tillfälliga anställningskontrakt är tillåtna i Spanien då man skall täcka tillfälliga bemanningsbehov för turistsäsongen. Samt att flera Europeiska flygbolag använder sig av bemanningsföretag på samma sätt som Norwegian använder sig av Adecco.

*NRK = Norsk Rikskringkasting,  Norges public-service radio och television.