Megafon Instagram

Närmare 3000 skolbarn i Barcelona är undernärda

Spanska skolbarn

Foto: istockphoto.com

Förekomsten av undernärda barn är en verklighet i katalanska skolor, och regeringen förbereder nu en plan för att ta itu med de mest akuta fallen.

En fara för barnens hälsa

Kommunfullmäktige skickade i december förra året ut ett formulär till 500 offentliga och privata skolor i staden för att ta reda på omfattningen av problemet. Man upptäckte att 2865 barn led av dålig kost och samtidigt vittnar lärare om att de, de senaste två åren, har haft svåra fall där barn har svimmat och blivit hämtade av ambulans till följd av undernäring. Varningssignalerna är många. Elevernas skolgång påverkas markant av dålig kost, de är ofta tröttna, ouppmärksamma och orkeslösa. Men de mest påfallande varningssignalerna är barn som småäter på matresterna som lämnats i matsalen och barn som ber sina kamrater om mat.

Hjälp är på gång

Resultaten av formuläret granskades av den kommunala socialtjänsten, och det visade sig att en stor del av barnskaran inte fått den hjälp de behöver. Därför har man nu i vissa fall bidragit till en del av matpengen, och i andra fall har man beviljat ett kontantbidrag till familjer som inte kunnat köpa hem mat. Krisen har tagit ut sin rätt, särskilt bland de yngsta, och förutom socialtjänsten har organisationer som Röda Korset skapat hjälpmedel som tar över där skolorna inte kan bistå.

Inte bara i Barcelona

Denna situation återfinns också i andra kommuner i Spanien. I Andalusien har man genomfört en plan som går ut på att dagligen bistå med tre måltider till missgynnade studenter. På Kanarieöarna höjde de matstipendiet efter de upptäckt att 12 000 familjer inte haft råd att betala för skolmåltider. De erbjuder även 8 000 gratis måltider under sommaren.

Källa:  El Pais