Megafon Instagram

Möjlig återförening med Spanien

I Puerto Rico finns det nu en rörelse för ett avskiljande från USA och för ett återförenande med Spanien.

 

Puerto Ricos flagga

Puerto Ricos flagga,
Foto: Wikipedia

Puerto Rico Reunification with Spain (MRE)” grundades redan 2013 men höll ett konstituerande möte den 1 september i år. Grundaren José Nieves är en 42 årig kriminolog och säkerhetsvakt och officiellt består gruppen idag av ett 40 tal personer. Men populariteten växer för iden att Puerto Rico skall bli Spaniens artonde autonoma region.

MRE

MRE Möte
Foto: MRE

Rörelsen fick luft av en folkomröstning som hölls i november 2012 då det frågades dels om väljarna var nöjda med den nuvarande statusen som ett självstyrande territorium tillhörande USA. På den frågan svarade 54% att de var missnöjda med den nuvarande statusen.

Den andra frågan var vilken status som föredrogs av de ca 1,3 miljoner väljarna. Svaren på den frågan var mycket blandade, men majoriteten ville inte förbli en koloni och hela 500.000 röstade blankt.

 

Puerto Rico var en spansk koloni i mer än 400 år och avträddes till USA efter det spansk-amerikanska kriget 1898. USA invaderade Puerto Rico den 25 juli 1898 i Guánica Bay under befäl av General Nelson A. Miles som då tvingade den spanske guvernören att avgå. För att lyckas med att frigöra sig måste rörelsen få Parisfördraget från 1898 ogiltigförklarat, något som de tror kan vara möjligt eftersom det inte fanns någon representant med från regeringen i Puerto Rico när fördraget slöts. MRE planerar att ta ärendet till Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

 

MRE har också startat en blogg, där de hävdar att 95% av kommentarerna är positiva till rörelsens mål. Nästa steg är att hålla ett större konvent för att dra upp riktlinjerna för framtiden, de kommer då också att utse en ”utrikesminister”.

 

José Nieves anser att trots den ekonomiska krisen i Spanien så kommer det att vara ekonomiskt fördelaktigt att ansluta sig till Spanien. För det första är Euron värd mer än dollarn så importerade varor skulle bli billigare, för det andra skulle de bli av med Jones Act lagarna (Merchant Marine Act of 1920) som försvårar handeln med de andra latinamerikanska länderna. Men han påpekar också att den huvudsakliga anledningen är att de egentligen är Spanjorer och vill ”komma hem”.

 

Källor: MRE, PanAmPost, Radio Intereconomia, Free Republic och Caribean Business