Megafon Instagram

Minimilönen höjs

Regeringen har beslutat höja den lagstadgade minimilönen i Spanien med 1 %, men det är mycket stora skillnader i Europa.

 

Pengar

Den högsta minimilönen har Luxemburg med sina 1.923 € och den lägsta återfinns i Bulgarien där man får klara sig på 184 € i månaden. Enligt de senaste uppgifterna från Eurostat så skiljer det framförallt mellan nord och syd, Spanien får nu höjt till 655.08 €.

De flesta av länderna i EU har en lagstadgad minimilön (22 länder) medan uppgifter saknas från Finland, Sverige, Italien, Cypern, Danmark och Österrike. När det gäller Sverige, Finland och Danmark så finns ingen lagstadgad minimilön utan det förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter (samma gäller Norge).

Låglöneländerna med mindre än 500 Euro i månaden.

 • Bulgarien 184
 • Rumänien 218
 • Litauen 300
 • Tjeckien 332
 • Ungern 333
 • Lettland 360
 • Slovakien 380
 • Estland 390
 • Kroatien 396
 • Polen 410

Mellangruppen med löner mellan 500 och 1000 Euro i månaden

 • Portugal 589
 • Spanien 655,08 (se nedanstående anmärkning)
 • Grekland 684
 • Malta 720
 • Slovenien 791

Höglönegruppen med över 1000 Euro i månaden

 • Storbritannien 1.379
 • Frankrike 1.458
 • Irland 1.462
 • Tyskland 1.473
 • Belgien och Nederländerna 1.502
 • Luxemburg 1.923

Anmärkning

Eftersom vi skriver ur spanskt perspektiv så skall vi också nämna att lönerna ovan är baserade på tolvmånaderslön, i några länder får man mer än en månadslön (i Spaniens fall 14). Nämnas kan också att i vårt södra grannland Marocko är minimilönen 9,66 DH per timme vilket motsvarar en månadslön på ca 219 Euro och det är den näst högsta i Afrika bara Sydafrika har högre. Alla ovanstående löner är bruttolöner före skatt.

Minimilön