Megafon Instagram

Minderåriga barn hotas av vräkning efter att vårdnadshavaren avlidit

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Organisationen för personer som lever i konsekvenserna av obetalda banklån, PAH, har anmält att två barn i åldern 4 och 9, faderlösa med olika olika mammor, blivit krävda på återbetalning av ett lån på begäran av banken BBVA efter att deras far avlidit.

Banken påstår att fadern annullerat livförsäkringen kopplad till banklånet ett år innan han dog, och att begäran ”inte är riktad mot de minderåriga utan mot dödsboet”.  PAH har inlett en förhandlingsprocess med banken för att förhindra att det yngsta barnet och pappas senaste partner vräks från bostaden. Man vill även förhindra att barnen döms till en evig skuld. Enligt PAH har familjen bevis på att bankens påstående om annullerad livförsäkring inte stämmer.

Sedan änkan slutade att betala räkningen på grund av brist på inkomst har hon, enligt PAH, har hon fått ett flertal samtal från bankdirektören samt andra anställda som krävt henne på hela beloppet, eller försökt få henne att acceptera en delbetalning på tre omgångar. ”Trots full kunskap om den ekonomiska situationen för den avlidne partner och barn, har BBVA fortsatt att trycka på och trakassera familjen genom meddelanden, telefonsamtal och inkassoföretag,” säger PAH.