Megafon Instagram

Málaga vann över Tokyo och Berlin

Málaga kommer att vara värd för Olympiska spel för transplanterade år 2017.

Valet genomfördes häromveckan i Mar del Plata, och övriga konkurrenter om värdskapet var Tokyo och Berlin. Spelen, som anordnas varannat år, samlar 1700 atleter från 64 nationer och syftar bland annat till att öka medvetenheten kring organtransplantation och – donation. Málaga är redan idag en kommun med hög medvetenhet kring dessa frågor, till exempel är 83% av malagensiska familjer positiva till organdonation, något som påverkade juryns val.  Under spelen, ”Los Juegos Mundiales de Trasplantados”, kommer sjutton olika grenar genomföras. Personer som genomgått en transplantation, är i god hälsa och är mellan fyra och åttio år gamla får delta.