Megafon Instagram

Malaga är förstahandsvalet för utlänningar som köper bostad i Andalusien

Antalet bostäder som köpts av utländska medborgare i Andalusien ökade med 32,3 procent under sommaren 2013. Enligt uppgifter från ministeriet för utveckling genomfördes 2093 köp av utländska arbetstagare bosatta i Spanien under årets tredje kvartal.

Köpet av bostäder i andrahand ökade med, 44,5 procent i jämförelse med förra året, och köpet av nya bostäder sjönk med 18,3 procent jämfört med samma period år 2012.

Málaga är den provins där man registrerat flest bostadsköp gjorda av utlänningar. Under sommaren genomfördes 1,552 köp vilket är en ökning på 43 procent jämfört med förra året. Även i andra andalusiska städer ökade försäljningen av bostäder till utlänningar under årets tredje kvartal. I Almeria ökade försäljningen med 16,4 procent, i Granada med 26,8 procent och i Cádiz med 20,8 procent.