Megafon Instagram

Livet på Solkusten

Hur svenskarna på Costa del Sol lever som invandrare i Spanien finns nu dokumenterat i en avhandling från Uppsala Universitet.

 

Uppsala universitet logotype

Över 30.000 svenskar har flyttat permanent ner till Costa del Sol och ännu fler finns i regionen under kortare tid, som säsongsboende eller som turister. Annie Woube från Uppsala är doktorand i etnologi och hon har skrivit en avhandling om hur livet på solkusten gestaltar sig för de svenskar som har flyttat ned. Den handlar mycket om hur vardagslivet fungerar och där finns även berättelser från personer som har migrerat.

Annie Woube gjorde en längre fältundersökning under våren 2009 och har sedan följt upp den med ett flertal kortare besök. Annie påvisar i avhandlingen hur integrationen sker i det spanska samhället genom arbete, släktrelationer och andra sociala nätverk. Vidare beskrivs hur banden med hemlandet fungerar via regelbundna resor och kommunikationer. Avhandlingen belyser på ett träffande sätt hur invandrarskapet upplevs och hur svenskarna hanterar samlevnaden med alla de kulturer som finns i södra Spanien.

Avhandlingen har många paralleller med situationen i Sverige för många etniska grupper, den är i högsta grad relevant för den dagsaktuella samhällsdebatten både Sverige och i Spanien. Avhandlingen som är på Engelska, kan läsas i sin helhet här (i PDF format).

Mer information om Annie Woube samt länkar till hennes övriga publikationer finns här, på hennes profilsida på Uppsala Universitet.