Megafon Instagram

Kunglig varning

Spaniens kung Felipe VI varnar för att utbildningssystemet i Spanien fortfarande har allvarliga brister.

 

Kungen i ett av klassrummen

I ett av klassrummen
Foto: Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

Kung Felipe VI åtföljd av drottning Letizia invigde traditionsenligt starten på det spanska läsåret, denna gången på en landsbygdsskola i Galicien. Monarken varnade för att skolsystemet fortfarande har problem med höga avhopp som i sin tur resulterar i svårigheter för ungdomar att få arbete. Han uppmanade också till ansträngningar för att ”snarast höja utbildningens kvalitet” samt att i utbildningen fokusera på de ämnen som marknaden efterfrågar.

Skolan som besöktes heter Ben-Cho-Shey (pseudonym för journalisten och professorn Xosé Ramón Fernández-Oxea) i Pereiro de Aguiar, skolan var utvald av Xunta de Galicia. Presidenten för Xuntan Alberto Nunez Feijoo samt utbildningsministern José Ignacio Wert deltog också. Fackföreningarna för utbildningssektorn var inbjudna men valde att inte deltaga i protest mot nedskärningarna inom skolan.

Utbildningsministern passade på att hålla ett anförande på galiciska med samma uppmaningar som det kungen hade framfört. Kungen framhöll också att skolan utgör motorn för landet och att vi behöver en utbildning som gör att världen ligger öppen för alla spanjorer. Dessutom riktade han en uppmaning till eleverna att visa solidaritet och hjälpa varandra och inte utesluta någon.

Kunaparet besökte tre klassrum med elever i olika åldrar, de träffade också en grupp med föräldrar och grannar som hade samlats utanför. På sedvanligt spanskt maner avtäcktes också en plakett som minne av besöket. Vid avslutningen på besöket uppstod en veritabel kamp med sånger och slagord mellan anhängare och motståndare till besöket. Det hördes bl.a. ”El Viva España”, av Manolo Escobar och den lite mer sportiga ”yo soy español, español, español” samt ”Galegos somos, Galegos seremos…”

På skolgården

På Ben-Cho-Shey skolans skolgård.
Foto: Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

Fackförbundet CIG klagade på att Guardia Civil hade hindrat en grupp på 30 personer från att protestera mot besöket, som var kungaparets andra officiella besök i Galicien sen trontillträdet.