Megafon Instagram

Kunglig eloge till eldsjälar

Felipe Letizia

Foto: Wikipedia

Ideella organisationer fick motta beröm av Felipe VI och Letizia

Det nya spanska kungaparet har redan inlett karriären som regenter, och i sitt andra officiella uppdrag fick de möta 350 representanter från olika ideella organisationer som till exempel hjälper funktionshindrade, offer för kvinnovåld eller drabbade av olika sjukdomar. För första gången (!) fick också representanter för HBTQ-rörelsen (Homo-, bi-, transsexuella och queerpersoner) en eloge av kungen för sitt arbete. Felipe VI riktade ett varmt tack till de tusentals personer som med generositet och altruism hjälper människor i utsatta situationer. Vidare menade kungen att dessa organisationer och deras arbete borde bli både mer kända och mer uppmärksammade och att de är ett strålande föredöme för alla andra.  Han underströk också att den ekonomiska krisen har lyft fram nyttan av dessa organisationer, och att de visar att spanjorerna kan resa sig ur svårigheter.