Megafon Instagram

Korruptionen i spanien är idag mer utbredd än någonsin

Korruption

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Det finns ingen exakt siffra på hur korruptionen ser ut i Spanien, men studier visar på ca 800 fall de senaste 13 åren. Inte alla av dem har lett till åtal men ca 2000 gripanden har gjorts i samband med anmälan. Konsekvenserna av att korruptionsskandaler uppdagas i media har lett till att spanjorerna har mer tilltro till polisen än till rättsväsendet när det kommer till att anmäla ett fall av misstänkt korruption. Tilliten till politiker och fackföreningar är nästan obefintlig. Dessutom har den många spanjorer gått från att misstänka att korruption är en lokal angelägenhet till att starkt tro att den är inetsad i nationella institutioner.  Den allmänna uppfattningen om att Spanien har invaderats av korruption når idag sin högsta punkt någonsin.

Studierna visar även att antal fall har ökat dramatiskt sedan 2006. Innan dess har det anmälts väldigt få fall. Andalusien är den provins med störst antal anmälningar (154), följt av Valencia (94). Murcia har störst andel påverkade kommuner (57,8%), dels för att det är en provins med färre antal stadshus.

De två stora politiska partierna verkar vara primärt ansvariga: den 44 % är kommunerna där PP styr, och 31,2% där socialistiska PSOE.

 

Källa: El Pais