Megafon Instagram

Kataloniens illegala val

Gårdagens illegala omröstning i Katalonien splittrar samhället och betraktas av vissa som en framgång och av andra som en fars.

 

Artur Mas

Artur Mas. Foto: Wikimedia

Kataloniens regionpresident Artur Mas betecknar resultatet som en total succé eftersom han ser omröstningen som ett mandat för att katalanerna vill styra sig själva. Madridregeringens justitieminister Rafael Catalá betecknar valet som meningslöst och odugligt. Spaniens regering betraktare omröstningen som ”politisk propaganda” helt utan demokratisk giltighet.

De som deltog i omröstningen hade att svara på en fråga med två delar:
1: Vill du att Katalonien ska bli en stat?
2: Om ja: Vill du ha denna staten skall vara oberoende.

Mariano Rajoy

Mariano Rajoy. Foto Wikimedia

Enligt de senaste uppgifterna när 96,8% av rösterna är räknade så har 80,76% röstat ja på de 2 frågorna som ställdes och 10,9% har röstar ja på att Katalonien skall vara en stat men nej på frigörelse från Spanien, 4,54% har röstat nej på båda frågorna. Men eftersom nejsidan officiellt har gått ut med uppmaning om total bojkott av omröstningen så bör siffrorna sättas i relation till det låga deltagandet – bara cirka 33% har deltagit i omröstningen.

Den katalanske regionalpresidenten Artur Mas väntas ta kontakt med Spaniens premiärminister Mariano Rajoy under dagen för att försöka gå vidare till en regelrätt katalansk folkomröstning. Något som nu grundlagen idag förbjuder, enligt nu gällande lagar måste en sådan omröstning innefatta hela Spanien. Något som Artur Mas mycket väl vet inte skulle gagna någon form av separatism.

Fortsättning lär följa inom en inte allt för avlägsen framtid.