Megafon Instagram

Katalonien förbjuder bärandet av burka på allmänna platser

Burka

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Den katalanska regeringen har för avsikt införa en lag som förbjuder bärandet av burka på offentliga platser. Motivet är allmänhetens säkerhet och regeringen hävdar att det inte har någonting att göra med religion. Initiativet kommer fyra månader efter att Högsta domstolen hävt ett liknande förbud som införts i spanska kommuner. Man valde att  den häva förbudet då det ansågs begränsa rätten till religionsfrihet, och man menade att ett sådant förbud skall ske genom lagstiftning och inte genom regler och normer på kommunal nivå.

För att förmildra det nya lagförslaget säger regeringen att förbudet inte enbart riktar sig till muslimska kvinnor, utan även demonstranter som väljer att täcka ansiktet. Man menar att täckandet av ansiktet kan ”påverka säkerheten för andra användare av det offentliga rummet”.

Den katalanska regeringen har ingen brådska med att få igenom lagen utan inser att det är en känslig debatt om mångas grundläggande rättigheter. De kommer inte heller att söka en majoritet som röstar för förslaget, utan de eftersträvar ett samförstånd för att lösa ett problem som särskilt drabbar vissa kommuner i Katalonien med en hög andel muslimer.