Megafon Instagram

Kanarieöarna kan bli nytt oljefält

Regeringen bemyndigar Repsol att borra efter olja på Kanarieöarna.

Oljeplattform

Foto:
Wikipedia

Näringsdepartementet har gett Repsol tillstånd att göra upp till tre prospekteringsborrningar efter olja i vattnen mellan Kanarieöarna och Marocko. Borrningarna kommer att ske utanför Fuerteventura och Lanzarote.

Beslutet är publicerat idag i den Spanska officiella tidningen Boletín Oficial del Estado (BOE).

Villkor:
Repsol är ålagda att ha en ansvarsförsäkring som täcker 40.000.000 € samt dessutom en garantifond på 20.000.000 € för miljöskador. De måste också installera seismiska sensorer runt alla borrplattformarna för att kunna övervaka den seismiska aktiviteten som eventuellt kan genereras av borrningarna.

I villkoren ingår också att borrningarna omedelbart måste avbrytas om det inträffar någon jordbävning inom 75km avstånd, med en styrka på över 4,5 på Richterskalan. Efter varje undersökning har Repsol 6 månader på sig för att lämna en fullständig rapport om undersökningen. Tillståndet gäller i 3 år och betonar att arbetet omedelbart skall avbrytas och lämpliga åtgärder vidtagas i händelse av hot mot människor, egendom eller miljö.

Utrustning och tidsplan:
Borrutrustningen som skall användas har en kapacitet att borra till 12.000 meter och ned till ett maximalt vattendjup av 3.500 meter. De första tre borrningarna kommer dock att nå maximalt 6.900 meter vid ett vattendjup av som mest 1.022 meter. Borrningarna beräknas komma igång under sista kvartalet i år.