Megafon Instagram

Kampen mot tigermyggorna

Palma de Mallorca har förklarat krig mot tigermyggorna, anledningen är förra sommarens talrika klagomål på plågoriset.

 

Tigermygga

Tigermygga, foto: Wikipedia.

För detta ändamål har staden avsatt 60.500 Euro. Under de kommande veckorna skall parker och stadens övriga marker besprutas med insektsgift. Enligt chefen för det kommunens hälsovårdsnämnd Pedro Morell så har antalet infektioner orsakade av myggan ökat på senare tid.

Tigermyggorna lämnar särskilt smärtsamma stick som svider länge, de är dessutom dagaktiva vilket gör dem särskilt oberäkneliga. Dessutom betraktas de som smittbärare av 22 olika virussjukdomar, såsom denguefeber, gula febern och Chikungunyafeber. EU har klassat tigermyggan som en invasiv art som skall bekämpas.

En mätt Tigermygga

När den äter fylls bakkroppen med blod, detta exemplar börjar bli mätt. Foto: Wikipedia

Kännetecken

Myggan kännetecknas av svart-vit-randiga ben och en liten svartvit kropp, den varierar i storlek mellan 2 – 10 millimeter. Den är en dålig flygare och rör sig normalt inte mer än 180 meter från sin kläckningsplats. Myggan vilar på natten och morgonen och är aktiv på dagen, därför kallas den ofta i tropikerna för dagmygga. Den letar efter sina offer både inomhus och utomhus, men är mest aktiv utomhus. Den sticker både människor och djur (även fåglar) vilket gör den extra farlig som smittbärare.

 

Utbredning i Europa

Tigermyggan, Aedes albopictus (Stegomyia albopicta) som även kallas Asiatisk tigermygga kommer ursprungligen från sydöstra Asien. Men den har genom transport av varor och ett ökat resande spritt sig över stora delar av världen. Den upptäcktes första gången i Europa 1979, det var i Albanien dit den hade kommit med varor från Kina. 1990 kom den till Italien via ett lass begagnade bildäck från Georgia (USA), därefter spred den sig över hela Italien. 1999 etablerade den sig i Frankrike, framförallt i södra delen av landet. Den spred sig därefter till, Belgien, Grekland, Schweiz, Kroatien, Spanien, Nederländerna, Bosnien-Hercegovina, Malta och det har även hittats enstaka exemplar i Tyskland och England.

Utbredning i Spanien

Den etablerade sig först i Katalonien under 2004, därefter spred den sig utmed hela Medelhavskusten. För ett par år sedan dök den upp även i andra delar av Spanien särskilt etablerad har den blivit på Mallorca där den sedan 2012 betraktas som permanent. Förhållandena på Mallorca är rätt idealiska för myggan varför experterna tvivlar på att det går att utrota den där.

Kläckningsplats för myggor

En idealisk kläckningsplats för tigermyggor. Foto: Wikipedia

Vad man kan göra åt den

För att förebygga att myggan får kläckningsplatser nära människor bör man se till att avlägsna stillastående vattensamlingar där de annars kan lägga sina ägg. Man bör tömma blomkrukor, hinkar, burkar och liknande föremål regelbundet. Begagnade bildäck har i flera fall visat sig varaidealiska kläckningplatser för myggan varför man inte bör ha sådana liggande utomhus så att de kan vattenfyllas. För vattensamlingar som inte kan tömmas eller förses med insektsätande fisk återstår inget annat realistiskt medel än insektsgift.

Framtidsscenario

Den globala klimatförändringen hotar både människor och djur, en grads högre medeltemperatur innebär att myggan även kan få fotfäste i Sverige. Ett varmare och fuktigare klimat är precis vad myggorna tycker om och äggens kläckningsproccess gynnas säger smittskyddsläkare Rickard Eitrem vid en föreläsning arrangerad av Tysklands miljöministerium.
Han har forskat i tigermyggans olika virus och kartlagt dess globala spridning. På grund av de klimatiska betingelserna i Sverige förväntas den först få fotfäste i Blekinge.