Megafon Instagram

Jordbävningsberedskap

Spanien och övriga Medelhavsländer ligger i ett seismiskt aktivt område, här kommer information om vad man bör veta och göra, före, under och efter en jordbävning.

 

Jordbävningsberedskap

Det flesta har väl hört om nattens jordbävning i havet mellan Marocko och Spanien, nu var denna inte så kraftig att den orsakade några större skador och inga liv gick förlorade. Men mer fatala jordbävningar har förekommit och lär också komma i framtiden. Därför kan det vara en bra ide att vidta förebyggande åtgärder för att minimera riskerna och att veta hur man skall bete sig under och efter själva skalvet.

Svenska ambassaden i Pristina (Kosovo) som också är ett jordbävningsområde har tagit fram information om hur man bör bete sig. Den kommer här:

De flesta större jordbävningar varar 1-2 minuter. När jordbävningen väl börjat har man ofta bara några korta sekunder för att hinna skydda sig. Om en jordbävning skulle bryta ut, är det nödvändigt att agera mycket snabbt.

Före jordbävningen

 • Tunga föremål och sådana som lätt kan gå sönder bör placeras på de nedersta hyllorna.

 • Kontrollera att elektriska ledningar, gasledningar och varmvattenberedare är i sin ordning.

 • Försäkra dig om var huvudströmbrytare för gas, vatten och elektricitet är placerade.

 • Eventuella sprickor i tak och väggar bör undersökas och repareras.

 • Skaffa brandsläckare till hemmet.

Under jordbävningen

 • Om du befinner dig inomhus, sök skydd under ett stadigt bord, till exempel där du kan undgå att träffas av nedfallande skåp, bokhyllor och andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Undvik att stå nära fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.

 • Om en eld skulle bryta ut, släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med gasspisar, elektricitet och övriga energikällor. Se till att brandfarliga föremål förvaras på en säker plats. Det är oftast de efterföljande bränderna som leder till en större katastrof i samband med en jordbävning.

 • Rusa inte utomhus i panik utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Hänsyn får tas till husets stabilitet, grundvalar och kondition samt risken för nedfallande föremål utomhus, t.ex. fönsterglas och skyltar.

 • Använd trappor. Använd aldrig hissen under en jordbävning.

 • Planera i förväg hur du på snabbaste sätt skall kunna ta dig ut om du t ex inte kan få upp ytterdörren.

 • Om du befinner dig utomhus, så försök att skydda ditt huvud mot nedfallande föremål, väggar och ledningsstolpar, etc. En öppen plats är att rekommendera.

 • Om du befinner dig i en bil, så stanna omedelbart vid vägsidan och bli kvar i bilen för skydd. Undvik att parkera under broar och viadukter som kan störta ned.

 • Knäpp på lokalradion för att få information.

Efter jordbävningen

 • Var förberedd på eventuella efterskalv som kan åstadkomma ytterligare förödelse.

 • Om gasledning skadats, öppna fönster och stäng av huvudströmbrytaren.

 • Om elledningen skadats, stäng av huvudströmbrytaren.

 • Undvik skadade byggnader som lätt kan rasa och iakttag största försiktighet om du måste gå in i dem.

 • Följ via radio och TV de evakueringsinstruktioner som ges av lokala myndigheter.

En relaterad artikel: Torrevieja i jordbävningsstudie

Jordbävning 1906

Den stora jordbävningen i San Fransico 1906, bränderna som uppstod förstörde praktiskt taget hela staden, 25.000 fastigheter förstördes och 250.000 människor blev hemlösa. Antalet dödsoffer är lite mer osäkert men det beräknas till mellan 400 och 700 personer. Foto: Wikimedia Commons.