Megafon Instagram

Investeringar i återanvänt vatten

De fyra största avloppsreningsverken på Costa del Sol kommer att få investeringar på 1,7 miljoner Euro för att förbättra förmågan att återvinna avloppsvatten.

 

Reningsverk

Reningsverket i Arroyo de la Miel

Det handlar om att förbättra förmågan att bevattna golfbanorna med återvunnet avloppsvatten och på så sätt säkerställa leveranserna till bostäderna. Detta minskar också beroendet av reservoaren La Concepcion och användandet av värdefullt grundvatten. Projektet berör avloppsreningsverken Guadalmansa (Estepona), La Cala de Mijas, Cerro del Águila (Mijas) och Arroyo de la Miel (Benalmádena).

De åtgärder som är aktuella är främst förbättringar i distributionskapaciteten för vattnet, idag är det brist på pumpkapacitet och i många fall är rörledningarna för klena. Men även viss datautrustning för att styra distributionen skall bytas och kommunikationen med golfbanorna förbättras. Det skall också installeras automatiska analysatorer av klormängden mm. så att kvaliteten bättre kan kontrolleras.

Avloppsreningsverk

Reningsverket i Cerro del Aguila (Mijas Costa), strax utanför Fuengirola.

Tidsplanen för projektet är 7 månader, varav fyra och en halv månad går åt till själva ombyggnaderna och två och en halv månad för kontroller och injusteringar.