Megafon Instagram

Hundstränder förbjuds

Regionalregeringen i Andalusien, Junta de Andalucia sätter stopp för Andalusiens populära så kallade hundstränder.

 

Hundstrand

Hundstranden i Fuengirola en tidig vårdag, foto: Erixon Consulting

De har skickat ut ett brev till regionens 14 kustkommuner där de begär att hundar skall förbjudas på hundstränderna under sommarmånaderna. Om det inte är förbjudet för människor att bada på dessa stränder så får kommunerna inte stifta sina egna lagar som tillåter hundar att använda dessa stränder.

Utan tillstånd från regionalregeringens hälsovårdsmyndigheter kan inte kommunerna besluta om en strand skall vara hundstrand eller inte. Det krävs ett separat tillstånd för detta och det tillståndet har inte kommunerna befogenhet att utfärda.

Hundstränderna utmed Costa del Sol har blivit mycket populära men Junta de Andalucia säger att om hundar skall tillåtas på en strand så måste det först vara förbjudet för människor att bada på den aktuella stranden, och dessutom måste stranden ha en separat licens för dess användning som hundstrand.