Megafon Instagram

Höga temperaturer och fordon

Varmt klimat eller värmeböljor kan ställa till det för fordonsförarna, motorer överhettas och asfalten blir hal, men detta går att hantera.

 

Kokande bil

Den Kungliga Automobilklubben i Spanien (RACE) har haft en kraftig ökning av värmerelaterade incidenter i år. Deras vägassistans har mellan slutet av juni och början av juli hanterat 41.086 händelser, vilket är en ökning med 49,6 procent jämfört med samma period förra året.

Även om däck och batterier svarar för merparten så har överhettade motorer ökat enormt. Oftast beror haverierna på bristande underhåll och negligering av de åtgärder som bör vidtagas när det blir extremt varmt. RACE betonar särskilt vikten av att före varje körning i varmt väder kontrollera kylarvätskan och oljan, och att om bilen överhettas stanna så fort som möjligt på en säker plats.

Om bilens motor överhettas är det i så fall ett tecken på att något är fel, och att bilen borde undersökas på en verkstad. Men om man nu står där i en bilkö och temperaturen blir för hög är det ett par enkla saker man kan göra för att försöka undvika ett omedelbart haveri. Dels att slå av AC, vars kompressor tar en hel del kraft av motorn. Samt ett gammalt beprövat knep – att ställa bilens värme på full effekt, för att på så vis även kyla motorns kylvätska med hjälp av värmeelementet i bilens ventilationssystem. Det kan tillfälligt hjälpa till att sänka motortemperaturen något, men avhjälper ju inte grundorsaken till felet. Kom ihåg att dessa ska ses som rena nödåtgärder, att åka runt på det viset kan aldrig rekommenderas annat än för färd till verkstad.

För den som bor här i värmen så finns det några klimatrelaterade saker man bör tänka på. Använd alltid kylarvätska, fyll aldrig (utom i nödfall) på vanligt vatten. Vattnet här i Spanien är både kalk och järnhaltigt så det blir lätt igensatta kylsystem om man använder kranvatten. Ha heller aldrig något som hindrar kylningen framför kylaren, t.ex. extraljus. Var också uppmärksam på att kylfläkten verkligen fungerar. Om du har batterier som inte är underhållsfria så håll koll på elektrolytnivån, den kan snabbt minska i värmen.

Däcken kan också vara ett problem här i Spanien, det är viktigt att ha rätt lufttryck. För lågt lufttryck ökar värmeutvecklingen onödigt, sliter däck och drar dessutom mer bränsle. För högt lufttryck, sliter däck och kan i extremfallet vålla däcksexplosion. Solen och värmen är inte bra för gummiblandningen i däcken utan de åldras fortare än vad som sker i kallt klimat. Det innebär att de blir hårda och får sämre väggrepp, ett gammalt däck kan därför vara trafikfarligt även om mönsterdjupet fortfarande är bra.

Slutligen så vill jag nämna asfalten, den är inte lika känslig för värme här som den är i Sverige. Men blir det tillräckligt varmt så börjar den blöda och blir hal, ännu värre är det efter ett regn – då blir den ofta halare än is. Det enda som hjälper i detta fallet är att sänka farten, eller i fall av att det första regnet har fallit efter sommarens värme – vänta 30 minuter med att åka.

Bödande asfalt

Blödande asfalt blir snorhalt, det är särskilt farligt för tvåhjulingar.