Megafon Instagram

Gasen blir billigare

Priset på att byta gasflaskor sjunker tisdagen den 15/3-2016 med 5%, det nya priset för en 12,5 kilos butanflaska blir 12,46 Euro inklusive skatter.

 

Gasflaska - Butan

Priset på buteljerad gas bestäms av näringsdepartementet som gör en prisöversyn varannan månad och priset baseras på internationella priser, valutakurser, frakter och råvarupriser. Detta gäller gasflaskor över 9 kg, under den gränsen är prissättningen fri. Prisregleringen gäller heller inte gasflaskor över 20 kg. De nya priserna gäller fram till den 17 maj då nästa revision aviseras. Frånsett en mindre höjning har priset stadigt gått ner sedan toppnoteringen på 17:50 € i maj 2013.

De vanligaste gasflaskorna för hushållsbruk i Spanien är 12,5 kg butan. Men det finns större butanflaskor på 35 kg och dessutom propanflaskor, dessa är normalt sett på 11 kg. Propan används där det behövs ett större effektuttag eller om flaskan måste stå i minusgrader (butan förgasas inte i temperaturer under -0,3).

Gasbil

Distributionsbil med gasflaskor från Repsol, foto: Daniel Lobo. I mitten på flaket ser man ett par flaskor med em målad svart ring runt, det är propanflaskor.

Lägst pris får man alltid om man byter sin gasflaska på gasleverantörens nederlag, byter man på en bensinstation eller vid deras bilar är det alltid lite dyrare. Om du skall köra med gasflaskor i bilen tänk då på att det är strängt förbjudet att frakta mer än 2 st 12,5 kilos gasflaskor åt gången (reglerna för farligt gods).