Megafon Instagram

Galicien satsar stort

Galicien ställer in sig på att bli ledande inom utveckling, investeringar, innovationer och export och satsar därför under nästa år 150 miljoner euro i projektet ”Industri 4.0”.

coruña galicien

Coruña i galicien.
Foto: Wikipedia

Det finns många faktorer som talar i regionens favör; en sanerad och balanserad ekonomi, ett priviligierat geostrategiskt läge, en infrastruktur av hög klass och hela 127 hamnar. Galicien ligger även i framkant när det gäller lagstiftning kring företagande och konkurrens, där deras bestämmelser gör det lite enklare att ta sig igenom alla formaliteter för att starta företag. Den galisiska regeringen har satt hela maskineriet i rullning för att erbjuda företag de nödvändiga verktygen för att investera, stimulera innovation och nå nya marknader.

Tack vare att Galicien innehar sex teknologiska center godkända av Ekonomi- och Konkurrensministeriet, därtill tre universitet som tillsammans erbjuder över 80 olika utbildningar samt två internationella campus finns många goda förutsättningar att projektet ska bli vällyckat. Under de senaste åren har flera samarbetsprojekt startats mellan företag från olika branscher, till exempel Citroën, Gas Natural, Repsol och Esteve Laboratorier med flera, som under 2014 skapade ett överskridande projekt för innovation och nytänkande.

När det gäller exportsidan är målet för Galiciens regering att öka med mer än 25 % till att övergå 23 000 miljoner euro och öka sitt bidrag till BNP upp till 40%. Man beräknar också att antalet exportföretag kommer att öka med ca 25%.

I satsningen på internationaliseringen av företagssektorn lanseras tio särskilda planer för nyckelsektorer i den galisiska ekonomin. Bland dessa sektorer finns de traditionella; sjöfart, bilindustri, textil och jordbruk. Därutöver satsas också på de moderna industrierna såsom bioteknologi och nanoteknologi.