Megafon Instagram

Frukt och grönsaksexporten

Spanien exporterar mer frukt och grönsaker, den spanska exporten av färska frukter och grönsaker ökade med 11,7% under 2015 jämfört med året innan.

 

Frukt och görsnaker

Förra året var värdet av den färska frukt och grönsaksexporten 11.902 miljoner Euro, tittar man på exporten volymmässigt så blev det totalt 12.789.939 ton färska frukter och grönsaker som skeppades ut från Spanien. Även volymmässigt innebar detta en ökning jämfört med förra året (+2,29%).

Nu importeras det givetvis även färska frukter och grönsaker, vi har ju vant oss vid dels att ha alla sorter tillgängliga året om och dels vill vi ha frukter och grönsaker som inte odlas i Spanien. Även importen ökade förra året till 1.971 miljoner Euro vilket är en ökning med 14,22%. Detta innebär att det kom in 2.591.783 ton färska frukter och grönsaker från utlandet.

Tomater förblir Spaniens mest exporterade grönsak, även om både värdet (-1,76%) och volymen (-1,81%) har minskat något, med totalt 962 miljoner Euro (949.998 ton). Som nummer två av grönsakerna kommer paprika (+6,75%) med 833 miljoner Euro och sedan sallad (+13,07%) med 631 miljoner Euro.

Värdet av fruktexporten nådde 7.063 miljoner Euro vilket är en ökning med 11,9% och volymen uppgick till 7.584.410 ton (+5%). En betydande tillväxt har registrerats på alla bär, de utgjorde 1.019 miljoner Euro och det är en ökning på hela 22%.

EU fick huvuddelen av de exporterade produkterna och EU-marknaden ökade med 13%. Tyskland är den enskilt största importören av spanska färska frukt och grönsaker med 2.944 miljoner Euro (+14%). Följt av Frankrike med 2.123 miljoner Euro (+11%) och Storbritannien med 1.614 miljoner Euro (+12%). Försäljningen till Italien ökade med 21% och uppgick till 778 miljoner Euro.

Om man tittar på exporten till länder i Amerika så är Brasilien den största marknaden, de köpte för 89 miljoner Euro (+26%). Som tvåa på den världsdelen kommer USA där det har blivit en betydande återhämtning, de köpte för 75 miljoner Euro (+67%). Exporten till Afrika och Kina ligger kvar på mycket blygsamma nivåer, Kina köpte för 4 miljoner Euro, Japan och Sydkorea för vardera 2 miljoner Euro.

Tomater

Tomater odlas i en mängd varianter, alla dessa är spanska tomater. Foto: Erixon Consulting.

Källa: Fepex

Relaterad artikel från förra året: Export av frukt och grönsaker.