Megafon Instagram

Franska strejker påverkar

En serie av strejker i Frankrike påverkar trafiken mellan Spanien och Nordeuropa, det gäller både luftrummet och trafiken på vägar och järnvägar i Frankrike.

 

Frankrike

Idag strejkar de franska flygledarna för 47:e gången i ordningen, de påbörjade sin strejk klockan 04:00 i morse och avslutar den fredagen den 27 maj klockan 04:00. Erfarenheten från de tidigare flygledarstrejkerna visar att resultatet blir förseningar med upp till 3 timmar samt ett antal inställda flyg. Anledningen till att konsekvenserna blir såpass stora är att flera flyg inte får tillåtelse att flyga över Frankrike utan måste flyga en längre väg runt franskt luftrum.

Bensinkö

Även de som väljer att åka landvägen genom Frankrike kan få problem, det är bensinbrist i landet efter omfattande strejker på raffinaderierna. En femtedel av landets bensinstationer har antingen helt slut eller nästan slut på bensin. Demonstranter har blockerat en stor del av landets oljeraffinaderier och nu har också hela personalen gått i strejk. Vid raffinaderiet Fos-sur-Mer i Marseille bröt sammandrabbningar ut när polisen skingrade demonstranter.

 

Järnväg

Det lär dessutom bli problem med tågtrafiken eftersom facket CGT räknar med att halvera bränsleproduktionen och planerar att utvidga demonstrationerna till järnvägsnäten. Vad som ytterligare kan slå mot tågtrafiken är de strejker som nu startar på de franska kärnkraftverken, då finns risk för elbortfall – och då är det risk för totalt tågstopp.

Enligt de intervjuer som kunde ses i dagens nyheter på den spanska televisionen samt erfarenheter från tidigare strejker i Frankrike så finns det en betydande risk att detta blir långvarigt. Det kan i så fall ställa till det för fotbolls EM som hålls i Frankrike, något som givetvis de strejkande ser som ett kraftigt påtryckningsmedel.

En liten brasklapp, den som tänker ta med bensin i reservdunkar för att komma genom Frankrike säkert bör ha i åtanke att det är bara tillåtet att ha med 5 liter extra i bilen.

Relaterade artiklar: