Megafon Instagram

Företagen söker äldre arbetskraft

Enligt officiella uppgifter från arbetskraftundersökningen ”de la Encuesta de Población Activa (EPA) ” skapades förra året 433.900 nya jobb.

 

Äldre arbetskraft

Arbetskraft över 50 år.

280.300 av dessa besattes av arbetare som var över 50 år, detta innebär att de äldre arbetarna lade beslag på 64% av de nya jobben. Det är ingen tvekan om att detta faktum var en av de mest uppmärksammade faktorerna när undersökningen publicerades och började analyseras.

De experter som har kommenterat undersökningen pekar på ett antal faktorer som ligger bakom detta. Luis Perez, chef för bemanningsföretaget Randstad påpekar att när ett företag växer snabbt så behöver de personal som kan börja direkt, utan någon upplärningsperiod.

Miguel Portillo, direktör för Michael Page Group och expert på rekrytering av företagsledare och nyckelpersoner säger att företagen vill nu framförallt ha bra kortsiktiga resultat. Innan krisen kunde företagen ta risker och anställa yngre personer, något de inte gärna gör nu.

Återanställning av äldre över 50 år har tidigare varit vanligast bland de mest kompetenta och tekniska yrkena, framförallt chefer och mellanchefer. Men detta har nu spridit sig till nästan alla sektorer, till exempel var det 36.000 äldre som anställdes i tillverkningsindustrin förra året, och 22.000 inom byggsektorn. I den senare sektorn har antalet anställda mellan 65 – 70 år och äldre fördubblats under 2014. Men allra tydligast syns trenden i administrativt arbete för regeringen där 55.000 positioner för personer över 50 år genererades 2014.

Rekryteringsexperterna har förvisso fler skäl som förklaring till den rådande trenden. Francisco Mesonero, verkställande direktör för ”la Fundación Adecco ” och expert på att sätta ihop ledningsgrupper säger att ansvarsfulla företag inser att äldre visar en högre grad av engagemang och lojalitet. Detta eftersom de allra flesta har familjeansvar och ofta kommer från arbetslöshet, vilken ibland har varit flerårig.

De flesta experterna är överens om att detta är ett fenomen som är här för att stanna. Om bara för kvantitativa själ, det finns 1.5 miljoner arbetslösa över 45 år. Laura Lara ansvarig för ”Estudios de Infojob” tillägger att Spanien har en åldrande befolkning och lider av kompetensflykt bland unga invandrare som nu återvänder till sina ursprungsländer.

Men Noellia de Lucas, rekryterare för det multinationella företaget Hays, varnar för att allt för stor förekomst av seniorer i företagen kan blockera tillträdet för unga talanger.

Gammal fiskare

Senior, över 50 år – i detta fallet en fiskare.