Megafon Instagram

Fler kvalitetsmärkta stränder

Spanien ökar på sin ledande ställning när det gäller kvalitetsgranskningen på sina stränder, i år är det 9 fler stränder som har fått kvalitetsmärkningen Blå flagg.

 

Blå Flagg

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse som beviljas badplatser och småbåtshamnar som uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Blå flagg startades 1985 av miljöförespråkare i Frankrike, som värnade om de marina miljöerna. Under det Europeiska miljövårdsåret 1987 etablerades Blå Flagg på flera håll i Europa. För att få utmärkelsen måste man uppfylla kraven för vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Uppfylls inte kraven vid en stickprovskontroll, så kan flaggan halas. Utmärkelsen måste sökas på nytt varje år.

I Spanien har 586 stränder och 100 småbåtshamnar fått utmärkelsen och med totalt 686 flaggor leder Spanien världsrankningen. Efter Spanien kommer i tur och ordning: Frankrike (498), Turkiet (465), Grekland (439) och Italien (359), totalt 49 olika länder på 5 kontinenter har hittills fått flaggor. Om man tittar på Sverige så har de fått 22 flaggor i år (10 stränder och 12 hamnar).

Nytt för i år är också att det har delats ut flaggor till hållbara turistfartyg, det handlar om fartyg som utför olika sorters aktiviteter såsom valskådning, dykning, fiske eller fågelskådning. De skall då utföra det på ett hållbart och respektfullt sätt. Det har delats ut 21 sådana flaggor och det är bara två länder som har fått sådana fartygsflaggor, Island och Spanien. Varav Spanien har fått fem, tre på Mallorca och två i Málaga.

Blå Flagg 2016 i Spanien

Kanarieöarna är inte med på kartan men de har också flaggor,  en komplett lista finns här.

För den som vill veta mer: http://www.blueflag.global/