Megafon Instagram

Fler födslar Spanien

Barnafödandet har efter flera års nedgång återigen ökat i Spanien, landets BNP stiger och som ett påtagbart resultat ökar även antalet födslar.

 

Nyfött Barn
Förra året föddes i Spanien 426.303 barn, det är 588 fler än året innan. Av dessa var 51,66% pojkar och 48,33% flickor, allt enligt den spanska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån – El Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

Enligt INE föddes 519.779 barn 2008 – men sedan kom finanskrisens härjningar och hand i hand med det har antalet födslar minskat med 18 procent, en trend som nu uppenbarligen verkar har vänt.

Barnafödande - statistik