Megafon Instagram

Export av frukt och grönsaker

Spanien är världens största exportör av färsk frukt och färska grönsaker med i runda tal en marknadsandel på 13% av världshandeln.

 

Fruktexport

Fruktexporten, som framgår av bilden är inte december 2014 inräknad.

Allra störst är Spanien när det gäller frukt, där är landet klar etta i världen. När det gäller grönsaker är Spanien trea på listan med Mexiko och Kina strax före. Men totalt är Spanien nummer ett med ett exportvärde på 10.475 miljoner Euro under 2014.

Detta är förvisso en hög siffra, men det innebär en nedgång med 2% jämfört med 2013, detta trots att exportvolymen ökade med 2% till 12 miljoner ton. Spanien importerar givetvis också frukt och grönsaker men mycket lite i förhållande till exporten. Förra året importerades 2,4 miljoner ton till ett värde av 1.697 miljoner Euro.

Köparna

Största delen av frukten och grönsakerna går till länder inom EU, de köper 91% av produktionen. Tyskland är det största enskilda exportlandet de köper cirka 22% av den totala produktionen.
När det gäller Europeiska länder utanför EU så kan det noteras en nedgång, främst beroende på sanktionerna mot Ryssland vilka har inneburit en nedgång på -34% för den ryska marknaden. Men även Norge (-6%) och Schweiz (-3%)har backat.

Apelsinodling

Apelsinodling, bilden är från  2015-02-26.

För att ersätta den ryska marknaden har det gjorts ansträngningar för att öka exporten till utomeuropeiska länder, och den ansträngningen har verkligen ”burit frukt”. Exporten till dessa har ökat till 421.500.000 Euro vilket innebär en ökning med 32%. De viktigaste destinationsländerna i denna gruppen är Brasilien med 70.400.000 Euro (+25%),Kanada med 58.500.000 € (+165%) och Algeriet med 56.300.000 € (+25%).

Tittar man på vilka frukter som har exporterats till länderna utanför EU så är det framförallt Citrusfrukterna som har visat störst ökning. Representanterna för citrusindustrin har nyligen haft ett möte för att analysera situationen på marknaden och utvecklingen av den pågående kampanjen för 2014-2015. Det finns viss oro för vissa citrusarter, framförallt har det skett en minskning i handeln med clementiner.

Citronträd

Citronträd, bilden är från 2015-02-26.

Årets skörd

Men utsikterna för årets skörd är bra och produktionen förväntas vara hög, nästan 6,5 miljoner ton, vilket är i linje med förra årets skörd. Priserna har dock varit lägre än förväntat under de senaste tre åren och det har varit problem med att marknadsföra Navelina apelsiner och de sena clementinerna.

Bilderna

Samtliga bilder på citrusfrukterna kommer från den svenska nyhetsredaktionens odlingar i Coín (Málaga), och de är som vanligt klickbara. Coín ligger i Guadalhorcedalen som räknas som den abslout bördigaste delen av Spanien och där odlas stora mängder citrusfrukter.

Clementiner

Clementiner, denna bilden är från i höstas, 2014-10-29.