Megafon Instagram

Euskera för alla!

Pais Vasco

Foto: Wikipedia

Den baskiska regeringen godkände nyligen ”La Agenda Estratégica del Euskera” (den Strategiska Agendan för Baskien) för åren 2013-2016. I denna finns bland annat ett stycke om att stärka kunskaperna i det baskiska språket, med särskild tyngdpunkt på invandrade ungdomar.

På frågan om vilka som räknades in i den kategorin svarade utbildningsrådgivaren Cristina Uriarte att det handlar om de personer som kommer från andra länder eller andra autonoma regioner i Spanien, och som inte talar baskiska.

Regeringens plan innehåller förslag om att erbjuda möjligheter och resurser för att invandrare ska smälta in i det baskiska språket euskera och den kulturella verkligheten i Baskien. Genom att tilldela projektet 335 miljoner Euro ska betydelsen av tvåspåkighet förmedlas. Den baskiska regeringen vill att alla ska uppnå åtminstone en miniminivå i tvåspråkighet och att euskera inte ska kännas främmande för någon.