Megafon Instagram

EU vill stoppa din bils maxhastighet

EU

Illustrationsfoto: istockphoto.com

EU-kommissionen har börjat undersöka vilka datoriserade möjligheter det finns för att hindra bilförare från att överskrida maxhastigheten som finns angiven på vägarna.

ISA som just nu diskuteras, står för Intelligent speed adaptation, och gör att bilens hastighet automatiskt justeras till den tillåtna. Bilens hastighet läses av via en GPS-mottagare eller en scanner som läser av trafikskyltar, sedan finns tre sätt som kan begränsa hastigheten. Öppet ISA; varnar bilföraren med ljudsignaler och denne avgör själv om hen vill sakta ned. Halvöppet ISA; gaspedalen gör motstånd när hastigheten överskrids. Slutet ISA; hastigheten begränsas automatiskt.

I Sverige har ISA testats mellan åren 1999-2002 och resultaten var förbättrad trafiksäkerhet, minskat slitage och minskad bensinförbrukning samt minskade utsläpp. Dock avfärdar EU spekulationerna om att en lag skulle vara aktuell nu.

Klart är det dock att larmsystemet eCall ska vara obligatoriskt i alla bilar senast 1 oktober 2015. Det är EU-kommissionen som tagit beslutet att utrusta alla fordon med ett system som vid en olycka skickar ett elektroniskt nödanrop till en larmcentral för att meddela sin geografiska position.