Megafon Instagram

Elräkningen kan komma att stiga med 1,2 %

Elräkning i Spanien

Illustrationsfoto: istockphoto.com

Elkostnaden baseras idag på tre huvuddelar: energikonsumtionen, hyresavgiften för elledningarna, samt skatten. Om regeringen beslutar att frysa avgiften som avser elledningarna som transporterar el till ca 26 miljoner hushåll runt om i landet kan konsumtionskostnaden komma att stiga.

Industriminister José Manuel Soria, uttryckte sin avsikt att hyresavgiften så den blir enhetlig överallt och så att den enda rörliga delen av elräkningen är den som baseras på hushållens konsumtion. Han sa även att detta kommer att vara en del av de regeländringar för den energireform som regeringen planerar att få igenom innan sommaren. Reformen kommer att bestå av en rad normer som sätts upp för att balansera inkomster och utgifter för elektriciteten och som på så sätt ska hjälpa regeringen att täcka en skuld som idag överstiger 28.000 miljoner.

Källa: Sur