Megafon Instagram

Elen blir dyrare

Priset på elmarknaden har under de första två veckorna i januari gått upp med 17,2%. Detta innebär att elräkningen för januari blir 5% högre.

 

Vindkraftverk

Vindkraftverk

Att priset har gått upp beror på att efterfrågan på el har ökat, detta är vanligt vid jultid och när det blir en kall vinter. Detta i kombination med att högtrycket har inneburit att de billigare förnybara energikällorna har producerat mindre ström än normalt driver upp priset.

Bristen på regn och vind gör att elen nu till större delen har fått produceras med gas och kol, vilket är betydligt dyrare än vind och vattenkraft. Kolkraftverken släpper dessutom ut stora mängder koldioxid, varför miljöpåverkan blir större när det inte regnar eller blåser tillräckligt.

Väderomslaget som var nu i helgen med regn och blåst väntas däremot kunna reducera elpriset för februari med en till två procent.

Kokraftverk

Kolkraftverk